You are currently viewing La Permacultura.

La Permacultura.

La permacultura consisteix a mantenir les vinyes com un bosc, i permet cultivar sense necessitat d’utilitzar insecticides ni productes químics, ja que el mateix ecosistema manté un equilibri que permet als ceps créixer sans i resistents.

Les aranyes eviten la proliferació d’insectes perjudicials com les arnes.

Les males herbes, després de ser aixafades, formen una capa protectora per la terra, evitant que els raigs UV penetrin i afectin la seva qüalitat.

Aquest mantó orgànic permet allotjar a multitud de petits animals que generen humus amb les seves deposicions. 

També contribueix a donar qualitat a la terra la descomposició vegetal per l’acció de la humitat i dels fongs.