You are currently viewing Què és un aliment ecològic?
Que és un aliment ecològic

Què és un aliment ecològic?

  • Post author:
  • Post category:Tips

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d’aliments d’elevada qualitat obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

Aquest mètode de producció no utilitza substàncies químiques de síntesi, com pesticides o fertilitzants, amb l’objectiu d’obtenir aliments naturals, saludables i amb totes les seves propietats nutritives.

La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa de la Unió Europea, que estableix les exigències en el camp de la producció vegetal i animal, l’elaboració i comercialització de productes alimentaris, així com el sistema d’inspecció, la certificació i l’etiquetatge. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per entitats de certificació autoritzades i degudament acreditades. A Catalunya, la inspecció i certificació dels aliments ecològics les realitza el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Per reconèixer un aliment ecològic només cal recordar que aquests s’identifiquen mitjançant els termes ecològic, eco, biològic, bio i orgànic, reservats en exclusiva als aliments obtinguts aplicant aquest sistema de producció.

Font: Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (Generalitat de Catalunya).